Obchodní podmínky

 

1. PRODÁVAJÍCÍ
Magnety nálepky s.r.o
Sídlo: Vašátkova 1009/22, 198 00 Praha 9 (pouze sídlo, na této adrese není pobočka)

IČ: 05656869
DIČ: nejsme plátci DPH


Obchodní podmínky jsou platné od 1. 2. 2017

 

2. OBJEDNÁVKA 
Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na vytvoření objednávky po internetu, telefonicky nebo po osobní dohodě. Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

 

3. STORNO OBJEDNÁVKY 
Storno objednávky ze strany kupujícího
 
Kupující má právo stornovat objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod. 
Storno objednávky ze strany prodávajícího bez udání důvodu zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod) 
Výměna zboží:
Zboží můžete vrátit nepoužité a nepoškozené bez udání důvodu a to ve lhůtě 14 dní od převzetí.

Postupujte takto:
Vyplňte formulář (reklamační list) na druhé straně – co a za co chcete vyměnit. Zboží zašlete v originálním balení, dobře zabalené, pojištěné a doporučeně. Nezasílejte na dobírku, balíky s dobírkou nepřevezmeme. Přiložte originál fakturu a reklamační list. Pokud chcete vyměnit pouze část zboží z faktury, přiložte kopii faktury a originál si ponechte. Zašlete zboží s uvedenými dokumenty na naši adresu provozovny. 
Není možné vyměnit zboží viditelně používané či poškozené. Při výměně počítejte s poštovným dle aktuálního ceníku. Rozdíl cen zaplatíte dobírkou či převodem na náš účet. Případný přeplatek Vám vrátíme na bank. účet (zdarma) či složenkou (cena 49 Kč).

 

Vrácení zboží:
U nás můžete vrátit nepoužité a nepoškozené zboží bez udání důvodu a to ve lhůtě 14 dní od převzetí.

Vrácení zboží neplatí na produkty, které jsou přizpůsobeny pro zákazníka. Tedy s vlastním textem, fotkou, obrázkem či jinou úpravou na přání.

Při vrácení zboží postupujte takto:
Vyplňte formulář (reklamační list) na druhé straně. Zboží zašlete v originálním balení, dobře zabalené, pojištěné a doporučeně. Nezasílejte na dobírku, balíky s dobírkou nepřevezmeme. Přiložte originál faktury a reklamační list. Pokud vracíte pouze část zboží z faktury, přiložte kopii faktury a originál si ponechte. Zašlete zboží s uvedenými dokumenty na naši adresu provozovny.

Budou Vám vrácené peníze za zboží, nikoliv poštovné. Vrácení proběhne v zákonné lhůtě 30 dní, většinou proplácíme ihned či do týdne. Při vrácení peněz poštovní poukázkou účtujeme 49 Kč. Vrácení peněz na bankovní účet je zdarma.

 

Reklamace vadného zboží:
Zboží zašlete na naši adresu provozovny (pojištěné a doporučeně). Neváhejte nás kontaktovat i v případě jakýchkoliv dalších nejasností.
Reklamační oddělení:
Telefon: +420 739 088 150 (pracovní dny v 8:30 – 15:00 hod.)
E-mail: 
info@magnety-nalepky.cz 

 

Poškozená zásilka:
Pokud jste zásilku převzali a zjistili jste, že je zboží poškozené nebo je rozbité z důvodu nevhodné manipulace při přepravě, neprodleně kontaktujte dopravce a zásilku u něj reklamujte. U České pošty a PPL je nutno reklamovat nejpozději do druhého kalendářního dne. Samozřejmě čím dřív reklamaci podáte, tím lépe. Reklamaci tedy neodkládejte! Bohužel tuto reklamaci musí provést příjemce, tedy Vy, nemůžeme ji vyřídit za Vás.

 

Reklamace špatně zaslaného zboží:
Pokud jste neobdrželi zboží, jež jste si objednali, velice se omlouváme. Postupujte prosím takto: Špatně zaslané zboží zašlete zpět na naši adresu provozovny - dobře zabalené, doporučeně a pojištěné. Nezasílejte na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty. Připojte prosím průvodní dopis o vzniklé situaci. Chybu napravíme co nejdříve. Pokud nám zašlete podací lístek s číslem bank. účtu, proplatíme Vám náklady na poštovné.

5. DODACÍ PODMÍNKY 
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím České pošty a Zásilkovny (pokud není uvedeno jinak). 

Upozornění: Na zásilky, u nichž byl zadán způsob dopravy Česká pošta - obyčejné psaní, se nevztahuje pojištění při ztrátě. Na tento způsob dopravy pošta nedává podací číslo zásilky a není nutný podpis při jejím převzetí. Za nedoručení nevracíme peníze zpět  ani opětovně neposíláme zboží!

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží a balné rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Cena je zobrazena při objednávání v nákupním košíku.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA 
Zákazník je povinen zkontrolovat při předání stav zboží. Pokud zboží jeví viditelné známky poškození, zákazník je oprávněn zboží nepřevzít. Náhradu škody vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky lze přiznat jen za podmínky, že adresát (u vrácené zásilky odesílatel), případně jiný příjemce zásilky reklamuje škodu při převzetí zásilky; dodatečná reklamace může být výjimečně uplatněna nejpozději následující pracovní den po dodání za současného splnění dalších předpokladů podle poštovních podmínek pro základní poštovní služby. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT 
Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. 
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. 
Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

8. PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ 
Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). 
Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro obchodní případy uzavírané mezi firmou Petr Letocha a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem. 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.magnety-nalepky.cz